Vše o americké High school - střední škole v USA

Americké střední školy, které se tak trochu skrývají za název High schools, mají oproti českým středním školám určitá specifika. Zaměřme se tedy na tyto instituce, které jsou pro našince asi nejzajímavější pro studium na střední škole v USA.

Jak funguje High school v USA?

Pojem „High school“ lze do češtiny přeložit jako „vysoká škola“. Jenže americký školní systém je v mnoha ohledech odlišný od toho našeho. Toto označení se tedy nevztahuje k vysokému školství, ale ke vzdělání na střední škole.

V USA odpovídá 9. až 12. třídě. Někdy se lze ovšem také setkat s označením „Secondary education“. Jak vypadají jednotlivé ročníky, které jsou buď označovány číslem (grade), anebo popiskem, který uvádíme v závorce?

 • 9. třída (Freshman) – věk 14 až 15 let
 • 10. třída (Sophomore) – věk 15 až 16 let
 • 11. třída (Junior) – věk 16 až 17 let
 • 12. třída (Senior) – věk 17 až 18 let

Jak je patrné, docházku na střední škole žáci obvykle ukončují v 18 letech. Na druhou stranu je možné ukončit High school už v 16 letech, tedy v 10. ročníku, což ovšem není zase tak snadné. Žáci totiž musejí dosáhnout všech kreditů. A právě na ty se zaměříme na následujících řádcích.

V USA je přibližně 26 727 High schools, z čehož 2 845 je soukromých. Nejvyšší počet High schools je ve státě California – 3 892 škol. Nejmenší počet je pak ve státě Delaware – 83 High schools.

Americký středoškolský systém má propracovaný komplexní žebříček středních škol, včetně údajů o více než 24 000 veřejných středních školách v USA. Na základě míry promoce na střední škole a dalších faktorech se v něm umístilo téměř 18 000 středních škol. První v žebříčku, se 100% mírou promoce a se skóre 100 připravenosti na vysokou školu, je Thomas Jefferson High School for Science and Technology ve státě Virginia.

Výuka a kredity

Na rozdíl od českých škol na těch amerických obvykle výuka probíhá v jedné učebně, což ovšem pochopitelně neplatí pro předměty, které potřebují specializované prostory (např. tělesná či výtvarná výchova). Výuka také probíhá pomaleji a méně podrobně, přičemž je kladen důraz na to, aby probíranou látku každý žák co nejvíce pochopil. Jednotlivé střední školy také preferují praktickou výuku, které je věnována pozornost na úkor teoretického výkladu, jenž bývá méně zajímavý.

K ukončení High school musí student dosáhnout určitého počtu kreditů, který se obvykle pohybuje mezi 22-28. Tohoto množství je přitom nutné dosáhnout za celou školní docházku, tedy za všechny (čtyři) ročníky. Za každý předmět trvající celý rok získá žák jeden kredit, trvá-li ovšem pouze půl roku, obdrží půl kreditu. Studenti tedy mají většinou zapsáno šest až sedm předmětů na ročník. Na konci (úspěšného) studia pak obdrží diplom o ukončení středoškolského studia.

Upozornění: zapsané předměty se mohou týkat oblastí jako English, Foreign languages, Social sciences, Sciences, Mathematics, Arts, Athletics, Computers nebo Special studies.

Počty studentů

V posledních letech studuje na středních školách v USA přibližně 15 až 16 milionů studentů ve veřejných středních školách a kolem 1 milionu studentů na soukromých středních školách.

Množství absolventů středních škol v USA každý rok se pohybuje v řádu několika milionů. Zhruba 3,3 milionu studentů dokončí střední školu v USA každý rok.

Pro získání středoškolského diplomu je v USA povinné úspěšné dokončení všech požadovaných kurzů a splnění ostatních školních požadavků. V průběhu nedávných let úspěšně získalo středoškolský diplom přibližně 90 % studentů.

Známkování na střední škole v USA

V České republice získávají žáci na středních školách známky od jedničky do pětky, ne tak ve Spojených státech amerických. Zde se sice stupně hodnocení liší dle pravidel konkrétní školy, nicméně obvykle jde o písmenové známky od A do F. Poslední písmeno znamená, že žák neprošel (v některých státech to ovšem platí i pro „déčko“), to se ale poněkud liší od našeho propadnutí (viz
níže). Závěrečné testy z daného předmětu tvoří zhruba 15 % známky, z velké části se jedná o hodnocení zkoušení, testů a (častých) domácích úkolů.

Žáci chodící na High school v USA mají elektronické žákovské knížky (Grade book), do kterých jim jsou zapisovány individuální výsledky. Rodiče také dostávají od školy zprávy (na tzv. Report cards). Výsledná známka se vypočítává podle dosažených bodů, takže je vlastně na rozdíl od českých středních škol dosti exaktní. Jaká je obvyklá klasifikační stupnice?

 • A+ (100 až 97 % bodů), A (96 až 93 % bodů) a A- (92 až 90 % bodů)
 • B+ (89 až 87 % bodů), B (86 až 83 % bodů) a B- (82 až 80 % bodů)
 • C+ (79 až 77 % bodů), C (76 až 73 % bodů) a C- (72 až 70 % bodů)
 • D+ (69 až 67 % bodů), D (66 až 63 % bodů) a D- (62 až 60 % bodů)
 • F (méně než 60 % bodů)

Upozornění: mezi důležité aspekty školních výsledků patří tzv. číslo GPA, které se vypočítává jako známka ze všech předmětů, kde A je např. za čtyři body a D za jeden. GPA se tedy pohybuje mezi 1.00 a 4.00. Musíme ovšem upozornit, že jej škola může výrazně snížit, a to např. kvůli (častým) absencím!

Kurzy

Jednotlivé kurzy jsou koncipovány pro každý ročník. Nadaní studenti ovšem mohou navštěvovat i kurzy pro vyšší ročníky. V průběhu posledních dvou ročníků lze absolvovat i tzv. AP kurzy (Advanced placement), které jsou náročnější, ale mohou dopomoci ke studiu na vysoké škole. Jak už jsme zmínili výše, na rozdíl od českých středních škol žáci v rámci americké High school neopakují celý ročník. Pokud nesplní počet bodů pro daný kurz, opakují pouze tento kurz, což je možné učinit i o prázdninách, které trvají dva či dva a půl měsíce a stejně jako u nás zahrnují hlavně červenec a srpen.

Státní srovnávací zkoušky

Během posledních dvou ročníků skládají studenti na High school dva druhy státních zkoušek, které obvykle rozhodují o tom, na jakou vysokou školu se mohou dostat. Jsou přitom shodné pro celé Spojené státy americké a lze je opakovat. O jaké testy se konkrétně jedná?

 • SAT testy –  jeden z nejvýznamnějších standardizovaných testů používaných pro přijímání studentů na vysoké školy. Zaměřeny jsou především na logické myšlení.
 • ACT testy – i v tomto případě se jedná o standardizovaný test, tento je ovšem zaměřen především na znalosti jednotlivých studentů.

Důraz na mimoškolní aktivity

Na amerických školách je obecně kladen důraz na mimoškolní volnočasové aktivity (tzv. Afterschool activities), což platí především pro High schools. Ty jednotlivým studentům a studentkám zajišťují velmi pestré činnosti, jež lze provozovat po skončení školní výuky. Jedná se především o sportovní aktivity, přičemž samotný výběr disciplín bývá velmi široký. Provozovat lze lední hokej, americký fotbal, basketball, ale také kopanou, atletiku, gymnastiku, tenis, plávání, volejbal nebo golf.

Mimoškolní aktivity se ovšem mohou týkat i mnoha dalších oblastí. Studenti a studentky se tudíž po škole často věnují rovněž výtvarným činnostem, dílnám, hudbě, tanci, literatuře, právu, chemii nebo cizím jazykům. Velmi běžná bývá rovněž dobrovolnická činnost. Zkrátka a dobře se ani zahraničním studentům nemůže stát, že by se mimo školní výuku nudili, neboť mimoškolním aktivitám se pochopitelně mohou věnovat i oni.

Důraz na bezpečnost

Čeští studenti a studentky, jež navštěvovali nějakou High school ve Spojených státech amerických, jistě potvrdí, že je v těchto institucích větší přísnost a důraz na kázeň. V tomto ohledu se samozřejmě může lišit jedna škola od druhé, součástí školních budov nicméně bývají kamery.

Veškeré (závažnější) potíže také bývají oznamovány bez větších průtahů na policii. Ta přitom může v některých případech sídlit i přímo ve škole, což je z hlediska středoevropského studenta dosti zvláštní představa. V USA je ale zkrátka kladen větší důraz na bezpečnost v prostorách školy.

Pokračování na College/University

V roce 2021 pokračovalo ve studiu a šlo na vysokou školu cca 62 % absolventů amerických středních škol. Ze všech studentů, kteří v roce 2021 absolvovali střední školu v USA, ve věku od 16 do 24 let, se 1,7 milionu zapsalo na College nebo University.

Financování středních škol

Veřejné střední školy v USA jsou financovány převážně z místních daní a střední škola je pro všechny žáky zdarma. Existuje však i velké množství soukromých středních škol, které si za vzdělávání studentů účtují školné. Finanční prostředky na studenta a finanční náročnost studia se pak může výrazně lišit v závislosti na geografické oblasti a ekonomických podmínkách.

Potřebujete s výběrem studia pomoci?

Poraďte se s Janou Rule, majitelkou CCI

konzultace zdarma
Prom a jiné květnové záležitosti

Prom a jiné květnové záležitosti

Můj pobyt se chýlí ke konci a do odletu mám necelé tři týdny. Proto jsem měsíc květen chtěla s Rae naplnit spoustou dobrodružství a zážitků, které si budu moct odnést s sebou, až přijde čas rozloučit se. celý příspěvek

Academics

Academics

Ahojky všichni a vítejte po docela dlouhé době u mého blogísku! Dneska bych se s vámi ráda podělila o regional a state meets, na kterých jsem byla. Také si dnes povíme více o tom, jaký je konec školního roku v USA, AP test… celý příspěvek