Stipendium na studium v zahraničí

Stipendium na zahraniční studium představuje jednoznačně nejzajímavější možnost, jak absolvovat část středoškolského či vysokoškolského studia na škole mimo Českou republiku. Jak jej ale získat?

Proč studovat na škole v zahraničí?

Studium v zahraničí představuje pro české studenty zajímavé rozšíření studijních aktivit. Poznají totiž jiný vzdělávací systém, kulturní prostředí a nové přátelé, navíc získají nedocenitelné zkušenosti, osamostatní se a výrazně se zlepší v cizím jazyce. Pro většinu studentů ovšem představuje studium v zahraničí nemalou finanční investici, kterou si obvykle sami nemohou dovolit. I v takovém případě však existují způsoby, jak na zahraniční škole studovat. Existuje totiž ještě jedna možnost, a to získat stipendium. (např. s námi – CCI je to stipendium na studium střední školy v USA)

zahraniční stipendium - studentka usa, nevada

Na zahraničních školách lze absolvovat část středoškolského studia, nejčastěji jeden ročník, ale existuje rovněž možnost pololetního či naopak delšího studia v zahraničí. Akademický rok mohou na vysokých školách mimo ČR prožít i zájemci o bakalářské, magisterské či doktorandské studium. Finanční podpora sice může být několikaletá, nicméně obvykle je závislá na přístupu ke studiu (dochází ke kontrole studijních výsledků a někdy i zapojení se do aktivit mimo školní výuku). Kontrolu provádějí pravidelně organizace, které celý pobyt v zahraničí zajišťují. Například u stipendií na univerzitách v USA mohou nejlepší studenti vystudovat za výhodných podmínek po celou dobu studia.

Kritéria pro udělení/získání stipendia

Placené studium v zahraniční je určeno talentovaným studentům (tzv. prospěchové stipendium), kteří splní požadovaná kritéria jednotlivých organizací a programů (viz níže). Někdy je ovšem tato možnost nabízená pouze studentům ze sociálně slabších rodin. Ti ale musí dosahovat nejen výborných studijních výsledků, ale také prokázat, že složitá sociální situace by pro ně mohla být překážkou pro absolvování středoškolské či vysokoškolské výuky mimo Českou republiku.

V některých zemích (především ve Spojených státech amerických) jsou zcela běžná i sportovní stipendia, a to především v souvislosti se studiem na vysoké škole. Na druhou stranu se jedná o možnost pouze pro špičkové sportovce a zároveň se musí jednat o sportovní disciplíny, které mají v dané zemi nějakou tradici. Jedná se ale o velmi zajímavou kombinaci studia a sportu, jež může mladým sportovcům pomoci v obou těchto oblastech.

Kde mohou zájemci o stipendium hledat?

Získáním a zprostředkováním stipendia na studium v zahraničí se v České republice zabývá hned několik organizací, v jejichž rámci může existovat i více programů. Obecně nabízejí stipendijní pobyty na zahraničních školách partnerské školy, nadační fondy, neziskové organizace, studijní agentury a nebo zahraniční agentury, které působí mezinárodně. Stipendium je přitom možné v některých případech získat na kteroukoliv školu v zahraničí (na základě mezinárodní dohody), jindy ale pouze na konkrétní instituci.

zahraniční stipendium - západ slunce

Jaké oblasti zahraniční stipendium pokrývá?

Výše a účel stipendia na studium v zahraničí se u jednotlivých programů může lišit, neboť smluvní podmínky mezi českými a zahraničními organizacemi mohou být dosti rozdílné. Ze stipendia je často možné pokrýt alespoň část nákladů na školné, ubytování, dopravu apod. Některé organizace ovšem nabízejí stipendia, u kterých je zdarma nejen samotné studium, ale zároveň je hrazena rovněž zpáteční letenka, platby týkající se školy a rodiny, stejně jako zdravotní pojištění při pobytu za hranicemi, tedy v podstatě veškeré životní náklady, kromě kapesného.

Hodnota se tedy může vyšplhat na několik set tisíc korun u krátkodobějších studijních programů a u středních škol a až do milionů korun u zahraničních univerzit, které by si naprostá většina českých studentů nemohla dovolit zaplatit z „vlastní kapsy“. Talentovaní studenti a studenti ze sociálně slabých rodin mají tedy díky této možnosti velmi zajímavou šanci k absolvování části nebo i celého studia v zahraničí. Například u CCI stipendií na střední škole v USA studují studenti během jednoho školního roku zcela zdarma a platit si mohou pouze výdaje mimo školu a hostitelskou rodinu, u které budou během svého studijního pobytu v zahraničí ubytováni.

Období pro vypisování stipendií

Stipendijní programy se u jednotlivých organizací liší v konkrétních termínech. Obvykle však platí, že pro celoroční studium jsou vyhlašovány v průběhu podzimu a zimy a uzávěrky bývají od ledna do dubna. Rozdílná situace panuje v případě pololetních studijních pobytů, u nichž se přihlášky většinou podávají do září. Splnit všechna kritéria týkající se data musí pochopitelně i studenti, kteří žádají o studijní stipendium na zahraniční vysoké škole na delší dobu, než je jeden akademický rok.

Co musí studenti splňovat?

Jednotlivé organizace samozřejmě vypisují kritéria, která musí studenti splňovat, aby se jich týkalo nejen samotné zahraniční studium, ale také případné stipendium. Uveďme ta nejdůležitější.

 • Roli hraje v prvé řadě věk, který musí odpovídat věku pro studium na dané škole v zahraničí. Středoškolské studijní programy navíc většinou nezahrnují studenty, jež by v roce zahraničního studia měli maturovat.

 • Podstatná je rovněž znalost cizího jazyka (dle dané země), bez kterého se na zahraniční škole pochopitelně obejít nelze. Student by navíc měl mít z daného jazyka na vysvědčení dobré známky (často nejhůře za 2).

 • Významný je také celkový prospěch. V mnoha případech nesmí být celkový průměr vysvědčení za posledních několik let vyšší než 2,0.

 • Neobvyklý nebývá ani požadavek, že se na vysvědčení ve stejném období nesmí vyskytovat horší známka než 3. Čtyřkařů se tak možnost stipendia obvykle netýká.

 • Stipendium na studium v zahraničí bývá uděleno pouze studentům, kteří mají české občanství.

 • Je potřeba dodržet všechny náležitosti, jež daná organizace požaduje (podstatný je např. souhlas rodičů u nezletilých studentů).

 • K přihlášce je často požadováno doplnit studijní či sportovní úspěchy nebo doporučení od několika osob, jimiž může být učitel daného jazyka, třídní učitel apod.

zahraniční stipendium - student

Jaký očekávat průběh přijímacího řízení?

Pokud student výše uvedené požadavky splňuje, má sice šanci získat stipendium na studium v zahraničí, na druhou stranu to ani zdaleka nestačí. Uchazeči totiž ještě musí projít výběrovým sítem, už vzhledem ke skutečnosti, že jich je výrazně více, než je kapacita daných studijních programů. Proto jsou pozváni k výběrovému řízení, které se skládá z několika částí.

 • Uchazeč o stipendium na studium v zahraničí musí zvládnout test z cizího jazyka, který prokáže jeho jazykové kompetence pro pobyt v dané zemi a studium na tamní škole.

 • Obvykle musí rovněž napsat esej na určité téma. Ačkoli někdy může být v češtině, většinou bývá požadováno sepsání v cizím jazyce.

 • Často se ještě několik vybraných uchazečů zúčastní pohovoru, který může obsahovat i otázky na znalosti o zemi, ve které chtějí absolvovat část studia.

 • Následně dojde k výběru studenta či studentů, jež stipendium skutečně získá, což tedy není nic jednoduchého, ale v současné době ani nereálného.

Několik rad na závěr

V případě, že máte zájem o stipendium na jakékoliv škole v zahraničí, nestačí pouze váš talent a znalosti. Důležitá je rovněž vlastní aktivita! Zjistěte si tedy všechny náležitosti na vaší současné škole, případně si najděte co nejvíce informací o organizacích, které se studiem na škole v zahraničí zabývají. Nutnosti je samozřejmě dodržet všechny termíny a uzávěrky přihlášek, dodat všechny požadované náležitosti a podklady včas. Zároveň je vhodné se dobře připravit na výběrové řízení a nic nepodcenit, protože zájemců o stipendium na studium v zahraničí bývá mnoho. Nic tedy nepodceňte a možná také strávíte nezapomenutelné měsíce na zahraniční škole mimo Českou republiku.

Potřebujete s výběrem studia pomoci?

Poraďte se s Janou Rule, majitelkou CCI

konzultace zdarma
Poslední týden školy

Poslední týden školy

Howdy všichni! Vítejte u mého blogísku. Dneska bych s vámi ráda sdílela zážitky ze svého posledního týdne školy v zemi osamělé hvězdy. Ano, nevím jak, ale deset měsíců uteklo jako voda (objektivně rychleji) – a tenhle blog… celý příspěvek

Já a moje cesta do Ameriky

Já a moje cesta do Ameriky

Ahoj všichni! Jako první bych se tu ráda představila, jmenuji se Hana Trnková a budu tady dokumentovat můj exchange year. celý příspěvek