Rozdíly mezi High School a College/University (americkou střední a vysokou školou)

Americká střední škola a vysoká škola se liší v mnoha ohledech. V případě, že se chystáte na americkou vysokou školu, tak pochopení některých důležitých rozdílů, a včasná příprava na ně, vám pomůže dosáhnout plynulejšího přechodu.

Zatímco u amerických středních škol, tj. High school, je situace jasná, tak americké vysoké školství rozlišuje mezi tzv. College a University, kdy College je instituce vysokoškolského vzdělávání, která se zaměřuje především na bakalářské studijní programy (undergraduate). To znamená, že mohou nabízet 2 leté přidružené tituly nebo 4 leté bakalářské tituly, ale obvykle nenabízejí programy na postgraduální úrovni (graduate), jako je magisterský nebo doktorský titul, které jsou naopak časté na University, kde ale současně mohou probíhat i programy bakalářské. V praxi lidé častěji používají označení College a některé univerzity mají slovo College i v názvu, jako např. Boston College či Dartmouth College.

Velikost třídy

Třídy na střední škole v USA nemívají více než 34-36 studentů a vyučují zde středoškolští učitelé, tak jak to známe z ČR.

Na vysokých školách se velikosti jednotlivých tříd mohou pohybovat od cca 19 do 100 a více studentů. Ve třídách vyučují profesoři, kteří se oslovují jako „Doctor“, pokud tedy získali doktorát ve zvoleném oboru. Na velkých univerzitách mohou ve třídách vyučovat i asistenti z řad absolventů.

Délka výuky

Na střední škole v USA ve své třídě strávíte průměrně okolo 30 hodin týdně a přecházíte postupně z jedné třídy do další, tak jak to znáte z českých škol. Školní rok trvá celkem 36 týdnů, včetně krátkých prázdnin jaře a dlouhých přes léto.

Na vysoké škole potom ve třídě trávíte 12 až 16 hodin týdně. Výuka není omezena denní dobou a mnoho lekcí probíhá i večer. Ve většině případů je akademický rok rozdělen do dvou 15 týdenních semestrů s dodatečným týdnem po každém semestru pro zkoušky. Obecně platí, že budete mít zimní a jarní prázdniny a jarní semestr pak končí v květnu.

Organizace času

Čas na střední škole vám obvykle organizuje někdo jiný: ředitel školy, učitelé, správci, trenéři a samozřejmě i rodiče. Učitelé pečlivě sledují docházku do třídy.

Naopak na vysoké škole si studenti svůj čas organizují z velké části sami. Je na vás, abyste se dostali do třídy, udělali si domácí úkoly a učili se. Profesoři často formálně docházku neřeší, ale i tak budou pravděpodobně vědět, zda jste na jejich přednášky chodili či nikoliv, zvláště potom na menších vysokých školách a Colleges, kde se studenti s vyučujícími potkávají častěji a znají se osobně.

Styl výuky

Učitelé na střední škole v USA prezentují látku z učebnic, často píší informace na klasickou tabuli nebo na popisovací bílou tabuli, aby si je studenti zkopírovali do poznámek.

Profesoři na vysokých školách také prezentují materiály z učebnic a dalších akademických zdrojů. Mohou nepřetržitě přednášet, mít přestávkové aktivity, organizovat úkoly ve třídě nebo diskutovat o výzkumu na téma, které studujete. Očekává se od vás, že budete mít přehled o všem, co vám bylo prezentováno a budete schopni probírané téma shrnout. Pečlivé poznámky jsou proto velmi důležité.

Domácí úkoly

Na střední škole vám obvykle bude sděleno, co z probírané látky se potřebujete naučit. Učitelé vám zadají domácí úkoly a určí termíny odevzdání. Vaše splněné domácí úkoly učitelé většinou kontrolují.

Na vysokých školách v USA od vás profesoři očekávají, že využijete osnov výuky, tzv. sylabusu, ve kterých je přesně uvedeno, co se od vás očekává, kdy to má být hotové a jak budete hodnoceni. Je na vás, abyste si zadaný materiál přečetli a porozuměli mu. Přednášky a úkoly vycházejí z předpokladu, že jste to již udělali. Profesoři nemusí vždy kontrolovat dokončené domácí úkoly, ale předpokládá se, že porozumění probíranému tématu potvrdíte v testech.

Učení se

Na High school se od vás očekává, že si přečtete krátké úkoly, které se pak probírají ve třídě. Běžně se mimo vyučování učíte třeba jen 2 hodiny týdně, v čemž je většinou započtena i příprava na test.

Na College/University je vám přiděleno značné množství materiálu k nastudování a sepisování, kterému se přitom ve škole nemusíte vůbec věnovat. Obvykle musíte na každou hodinu ve třídě studovat alespoň 2 až 3 hodiny mimo školu, abyste udrželi krok s výukou.

Pomoc 

Pokud se učitelé na střední škole v USA domnívají, že potřebujete s něčím pomoci, tak se na vás obrátí a nabídnou pomoc.

Oproti tomu na americké vysoké škole jsou profesoři obvykle otevření a ochotní pomoci, ale očekávají a chtějí, abyste se dostavili na jejich plánované konzultační hodiny. Studenti mají k dispozici také zdroje, jako je ASC - „Academic Skills Center“ čili Centrum akademických dovedností nebo „Writing Center“ (Centrum psaní), pokud potřebují rozšířit či doplnit své dovednosti, znalosti a probíraná témata.

Zkoušení a testy

Testování je na High school časté a týká se relativně malého množství materiálu. Učitelé často pořádají kontrolní sezení, kde poukazují na nejdůležitější pojmy. Pokud test nestihnete, tak je možné jej absolvovat v náhradním termínu.

Na College je testování méně časté a může zahrnovat velké množství materiálu. Očekává se od vás, že si učivo a materiály k testu připravíte sami. Opravné testy nebo testy v náhradním termínu jsou možné jen zřídka kdy.

Potřebujete s výběrem studia pomoci?

Poraďte se s Janou Rule, majitelkou CCI

konzultace zdarma
Poslední blog z USA

Poslední blog z USA

Čauky všichni, vítejte zpátky u mého blogu – tentokrát již posledního. Pokud jste četli blog předchozí, tak víte, že už jsem nějaký ten pátek zpátky v Česku, a tak si myslím, že nastal čas se tu s vámi rozloučit. celý příspěvek

VÍZUM a poslední MĚSÍC ŠKOLY

VÍZUM a poslední MĚSÍC ŠKOLY

Ahoj, čtenáři! Vítám vás po měsíci u dalšího příspěvku na mém blogu, tentokrát již čtvrtého. V tomto příspěvku se zaměřím na můj poslední měsíc školy a vyřizování víza do USA. celý příspěvek