První den školy

Tak konečně nadešel onen dlouho očekávaný den. Psal se den 13. srpna a já měla vyrazit na svou první hodinu na americké high school.

Vzhledem k tomu, že měli problém sestavit můj rozvrh po návštěvě konzultantky, ani na den otevřených dveří, kde jsem si měla prohlédnout učitele, třídy a celkově celou školu, jsem nevěděla kam jít. Má hostrodina se mi pokusila ukázat alespoň nějaké třídy, o kterých věděla, že je budu mít, ale zbytek zůstal zahalen tajemstvím. A tak jsem se v pondělí 13 vydala do školy, kterou jsem v podstatě vůbec neznala.

Do školy se mnou vyrazil můj hostata, který si se mnou cestou povídal a snažil se utěšit mou vzrůstající nervozitu. poté co jsem si u konzultantky vyzvedla rozvrh, můj hostata mě provedl po budově, ale ani on občas nevěděl, kde se třídy nacházejí a neměli jsme dostatek času je hledat. Nakonec mě zavedl na mou první hodinu - Plant Science. Učitelka zde byla moc příjemná,  a poté co nám vysvětlila pár základních pravidel a řekla něco o sobě, nechala nám zbytek hodiny volno. Nakonec určila osobu, která mě měla zavést na další hodinu, neboť třída, kterou jsem potřebovala, se nacházela v odlišné budově. 

Následovala chemie. Strukturou se podobala Plant Science, ale nakonec hodiny jsme vyráběli barevné kartičky pomocí potravinového barviva a holící pěny. Učitel je moc příjemný, a tipuji že jako jediný z celé školy věděl, kde se nachází Česká republika a Praha.

Následovala znovu cesta z jedné budovy do druhé, ale tentokráte jsem přišla do hodiny dříve nežli předešlá skončila. Trochu zmateně jsem se posadila, a čekala až skončí druhá hodina a začne třetí, což byla US historie od roku 1890. Učitelka mluvila rychle, takže jsem ji se svou, stále mizivou, znalostí angličtiny těžce rozuměla. Také jsme se neučili, pouze nám rozdala pracovní listy, kam jsme vyplnili věci o sobě. 

Když konečně skončila (pro mě strasti plná) hodina, vyrazila jsem na hodinu čtvrtou. V češtině bychom to mohli nazvat Zdravověda. Učitel nám pouze řekl několik základních pravidel, a pak nás nechal dělat si svou práci. Jeho povídání zabralo sotva pět minut, takže jsem po zbytek hodiny pouze tupě zírala do zdi, poněvadž jsem se neměla s kým bavit, jelikož jsem nikoho neznala.

Algebra 2, má další hodina, byla dlouhá. Učitel mluvil a mluvil. Když konečně skončil, rozhlédla jsem se po třídě a spatřila výměnnou studentku ze Španělska. Příliš jsme si toho neřekli, neboť Clara mluvila hrozně potichu a byla v USA pouze pár dní. Já jsem na tom teda nebyla o moc lépe... Poté následoval oběd. Seděla jsem s Clarou a s Radou - další výměnnou studentkou z Thajska. Pak si k nám přisedli studentky ze stejného ročníku a pokoušeli se s námi zapříst rozhovor. Nakonec to vzdali a bavili se pouze mezi sebou.

Po uplynutí přestávky na oběd jsem musela spěchat na fyziku. To byla snad jediná hodina, kde jsme něco dělali. Když jsem si vybírala předměty, neuvědomila jsem si, že tady v USA mají jiný systém jednotek. Nechápavě jsem na učitele hleděla, když nám povídal o rozdílech mil a kilometrů. Hodina ubíhala velice pomalu...

Naštěstí následovala výtvarná výchova. Učitelka byla milá. Na první hodině jsme si vytvořili své portfolio, do kterého budeme později vkládat výkresy.. Když uběhlo 45 minut, odebrala jsem se do protější budovy na svou poslední hodinu - angličtinu.

Na začátku nám povídala něco o sobě. Pak jsme si měli vybrat přídavné jméno, které nás popisuje a připevnit ho na zeď. Na tuto aktivitu jsem bohužel chyběla, neboť jsem byla zavolána do kanceláře ohledně školního autobusu. Po zbytek hodiny jsme v podstatě opět nic nedělali...

Když jsem se konečně v 15:20 dostala ze školy, musela jsem čekat na autobus. Minuty ubíhali, a protože autobus, který mě měl odjet domů, přijel jako poslední z dlouhé řady školních autobusů, čekala jsem přibližně dvacet minut. Dalších dvacet minut jsem strávila v autobuse než jsem se konečně dostala domů. 

 

Adéla Zmrzlá

Adéla Zmrzlá, Praha
studentka v USA, ročník 2018-2019

Vyzkoušejte také studium v USA s CCI

Poslední příspěvky

19. 04. 2019 Americká prom
04. 03. 2019 ACT test v USA zdarma
01. 02. 2019 Homecoming
31. 01. 2019 Druhý semestr
31. 12. 2018 Vánoce v Chicagu II
31. 12. 2018 Chicago a Vánoce