Systém vzdělávání v USA

Systém vzdělávání v USA se od toho českého v mnoha ohledech liší. Disponuje totiž několika specifiky, stejně jako různými zajímavostmi, s nimiž se seznámíte na následujících řádcích.

Vzdělávací systém v USA

Veřejné školství je ve Spojených státech amerických dostupné pro všechny. Vzhledem k tomu, že se jedná o federativní republiku, vzdělávací systémy se mohou lišit stát od státu, i když často pouze minimálně. Neexistují ale jednotné školní osnovy pro celou zemi. Ačkoli je veřejné školství bezplatné, existuje v USA mnoho soukromých škol, a to i pro nejmenší děti. Mnoho z nich přitom provozují církevní instituce. Cena přitom může být i několik desítek tisíc dolarů. To ostatně platí i pro vysoké školy, kde se školné může vyšplhat až na 50 000 USD.

Věk povinné školní docházky se v jednotlivých amerických státech různí, takže se liší nejen její začátek a konec, ale také délka studia (viz níže). V každém případě platí, že se může značně odlišovat i úroveň a kvalita jednotlivých škol. Některé jsou totiž v tzv. dobrých obvodech (bývají spíše na předměstí), zatímco jiné stojí ve špatných obvodech (především v centrech měst). Zde mohou být u vchodu namontovány detektory kovu a neobvyklá není ani přítomnost školního policisty.

učebna v USA

Rozdělení vzdělávacího systému

Americké školství je v lecčem specifické, takže se v mnoha ohledech liší od českého systému vzdělávání. Rozdílné už jsou samotné fáze školství i věk, ve kterém je děti absolvují. Povinná školní docházka např. trvá 11 až 13 let (liší se dle státu). Základní školství je navíc rozděleno hned do tří stupňů. Na jeho konci se ovšem stejně jako v ČR může student rozhodnout, zda se vydá cestou dalšího vzdělání, a to buď na vysoké škole, anebo na vyšší odborné škole.

 • Day care centre
  Mateřská dovolená, tak jak ji známe od nás, není v USA úplně běžná, takže nejmenší děti (už od 9. týdne) tráví čas v centrech denní péče. Ačkoli se to může zdát praktické, děti v prvním roce života potřebují co největší kontakt s matkou. Jde tedy o poměrně problematické řešení.

 • Pre-Kindergarten
  Obdoba české mateřské školy, jíž děti absolvují ve 4 až 5 letech. Následně mohou do šesti let navštěvovat také kindergarten neboli „přípravku“, která už působí v rámci 1. stupně základní školy. Kromě toho existují i rozličné nepovinné programy, jichž se mohou předškoláci účastnit.

 • Elementary school
  Jak už jsme zmínili, součástí základní školy je přípravka, jíž navštěvují děti staré 5 až 6 let. Povinná školní docházka v USA začíná věkem šesti let, kdy nejmladší školáci nastupují do 1. ročníku základní školy (věk nástupu se ovšem může opět lišit stát od státu). Tento stupeň trvá většinou pět ročníků, takže obvykle končí v 11 letech.

 • Junior high school/Middle school
  Překlad názvu „Middle school“ sice zní „střední škola“, nicméně se jedná o 2. stupeň základní školy, který děti navštěvují ve věku 11 až 14 let. Ve skutečnosti ale opět mohou existovat odlišnosti, protože zatímco middle school většinou začíná šestou třídou, junior high school bývá až od sedmé třídy.

 • High school/Secondary education
  Ačkoli lze „high School“ přeložit do češtiny jako „vysoká škola“, ve skutečnosti se jedná o 3. stupeň základní školy, který už částečně odpovídá českému střednímu školství. Proto obvykle končí ve věku 18 let, a to většinou 12. třídou.
  - poznámka: Právě na těchto „středních“ školách zajišťujeme studium v USA středoškolákům z ČR, včetně možnosti získat na toto studium střední školy v USA stipendium a studovat tak zcela zdarma.

 • Post-secondary education
  Od 18 let lze ve Spojených státech amerických navštěvovat i další typy škol spadající pod vyšší a pomaturitní školství. Jedná se o vyšší odborné školy, jejichž trvání je různě dlouhé a absolvent získá titul associate degree, stejně jako o vysoké školy. Základním titulem z VŠ je bachelor's degree, což je ekvivalent českého bakalářského titulu.

 • Graduate education
  Úspěšní absolventi tohoto typu vzdělávání získají pokročilé akademické tituly, tedy magisterské (master's degree) a doktorské tituly (doctorate). Aby mohli studenti toto studium zahájit, musí mít předchozí vysokoškolský titul, tzn. bakalář. Jde o nejvyšší formu vzdělání v USA – tzv. graduate studies, zatímco studia post-secondary education se nazývají undergraduate studies.

žáci ve třídě v americké škole

Klasifikace při povinné školní docházce

Ve Spojených státech amerických neprobíhá klasifikace žáků a studentů, kteří se v angličtině nazývají pouze „students“, za pomoci číslic, ale pomocí písmen A až F. Ta jsou zapisována do žákovské knížky (grade book), která je pro rodiče dostupná i v elektronické podobě, aby měli neustálý přehled o prospěchu svého potomka. Důležitý je přitom počet bodů studenta u zkoušky. Dle obvyklé klasifikační stupnice je známka A udělována za 100 až 90 %, zatímco F za méně než 60 %. Procenta přitom mají vliv i na znaménko „+“ či „-“. A+ se kupříkladu obvykle dává za 100 až 97 %, A za 96 až 93 % a A- za 92 až 90 %.

Systém vysokých škol v USA

High school je v USA ukončena diplomem, který se nazývá High school diploma. Následně mohou studenti absolvovat některou z vysokých škol, jež už jsou zaměřeny na odborné předměty a obvykle trvají 2 až 4 roky. Ty se od sebe v mnoha ohledech liší. Může se jednat o veřejné i soukromé školy, když je cca čtvrtina z nich řízena církevními institucemi. Studijní programy se přitom mohou zaměřovat na obchod (např. účetnictví či investice), anebo na tzv. svobodná umění (liberal arts), takže se lze vzdělávat v historii, literatuře, jazycích, filosofii či přírodních vědách.

Upozorňujeme: v USA se nachází mnoho univerzit s celosvětovou proslulostí. Mezi nejznámější patří MIT (Massachusetts Institute of Technology), Harvard, Stanford, Princeton, Yale, Cornell anebo Caltech (California Institute of Technology). Z těchto škol vyšlo mnoho předních vědců a myslitelů.

studentky v USA

Důraz na mimoškolní aktivity

Na amerických školách je kladen velký důraz na mimoškolní aktivity, tzn. „afterschool activities“. Zejména střední školy (High Schools) studentům nabízí a zajišťují pestrou škálu činností po denní výuce. Často se jedná o sporty a sportovní aktivity, jako jsou americký fotbal, atletika, gymnastika, běh, basketbal, lední hokej, badminton, bowling, tenis, golf, fotbal, lakros, volejbal nebo plavání.

Téměř každá škola v USA má svůj sportovní tým, studenti sportem žijí a hráči středoškolských týmů bývají mezi spolužáky oblíbení. Úspěšní a sportovně talentovaní studenti poté často získávají univerzitní stipendia, která jim znatelně pomáhají s financováním terciárních studií.

Po skončení školní výuky je také bohatá nabídka i jiných, než sportovních aktivit. Studenti mají možnost věnovat se např. chemii, malování, čtení, hudbě, tanci, právu, rétorice, cizím jazykům, dílnám, vaření nebo i dobrovolnické činnosti. Už během středoškolských studií tak studenti mají širokou škálu možností, jak se připravovat na svá budoucí univerzitní studia, případně se specializovat na svou budoucí kariéru.

studium chemie a biologie na střední škole v USA

Odlišnosti českého a amerického školství

Americké základní školství je rozděleno hned do tří stupňů. V Čechách přitom známe pouze dva. Školní výuka také obvykle začíná déle než u nás (často až v 8:45). Díky tomu ale později končí (běžně v půl čtvrté). Zároveň platí, že jsou vyučovací hodiny delší (cca 55 minut), a naopak si školáci mohou odpočinout během kratších přestávek (zhruba 5 až 7 minut). Tempo studia je přitom pomalejší než u nás. To se může zdát jako nevýhoda, nicméně důraz je kladen na to, aby studenti danou látku pochopili, přičemž se často věnují praxi, a to na místo „nudné“ teorie.

Tip na závěr: možnost studovat na americké střední škole (i vysoké škole) existuje i pro české studenty. Splní-li všechny náležitosti, mohou poznat nové lidi a kulturu, zdokonalit se v angličtině, poznat jiný systém výuky, využít nejmodernější vybavení a osamostatnit se v zahraničí, což se vše může hodit po návratu do České republiky – Vyzkoušejte studium v USA s CCI!

Potřebujete s výběrem studia pomoci?

Poraďte se s Janou Rule, majitelkou CCI

konzultace zdarma
Prom a jiné květnové záležitosti

Prom a jiné květnové záležitosti

Můj pobyt se chýlí ke konci a do odletu mám necelé tři týdny. Proto jsem měsíc květen chtěla s Rae naplnit spoustou dobrodružství a zážitků, které si budu moct odnést s sebou, až přijde čas rozloučit se. celý příspěvek

Academics

Academics

Ahojky všichni a vítejte po docela dlouhé době u mého blogísku! Dneska bych se s vámi ráda podělila o regional a state meets, na kterých jsem byla. Také si dnes povíme více o tom, jaký je konec školního roku v USA, AP test… celý příspěvek