Multikulturní vzdělávání v USA

Spojené státy americké jsou multikulturní zemí, ve které žijí rozličná etnika. V tomto ohledu je možné stanovit některé trendy, které se týkají vzdělávání u jednotlivých etnických skupin.

Spojené státy americké jako multikulturní země

Není řádným tajemstvím, že etnické složení obyvatel USA je velmi rozmanité. Zhruba tři čtvrtiny místních lidí tvoří tzv. bílí Američané. V tomto případě se ovšem nejedná pouze o potomky evropských přistěhovalců, ale také o osoby původem ze severní Afriky, Přední Asie (Araby atd.) a Střední Asie. Kromě toho jsou do tohoto čísla řazeni i Hispánci a Latinoameričané, kteří se považují za bělochy. Už tato skupina je tedy z hlediska etnicity velmi rozmanitá.

Pokud se zaměříme na další etnika, zhruba 12 % obyvatel Spojených států amerických tvoří Afroameričané, po nichž následují asijští Američané (cca 4 %). Původní obyvatelé, tedy Indiáni dnes tvoří necelé 1 % obyvatel. V USA žijí i další etnika (Havajci atd.) a statistickou situaci mohou komplikovat ještě již zmíněný Hispánci a Latinoameričané (tzv. Latinos), což není etnická skupina, ale skupina etnolingvistická, jejíž příslušníci mohou být jakékoli rasy.

Vzdělání v USA podle etnicity

Především v 90. letech 20. století se dosažené vzdělání všech etnických skupin v USA zvýšilo, rozdíly mezi jednotlivými etniky však nadále přetrvávají. Možná vás překvapí, že nejvyšší dosažené vzdělání v rámci svého etnika mají asijští Američané, po nichž následují běloši, mezi nimiž je sice o něco vyšší procento absolventů středních škol v USA (High schools), ale nižší procento absolventů vysokých škol (Colleges a Universities).

Podíváme-li se na druhý konec spektra, nejnižší dosažené vzdělání mají naopak osoby, které se identifikují jako Hispánci či Latinoameričané (bez ohledu na etnikum). Jedná se o jedinou skupinu, kde méně než 80 % celkové populace nemá dokončenou ani střední školu (viz tabulka níže). Na tomto čísle se nicméně podílejí především přistěhovalci, kteří nedokončili středoškolské vzdělání ve své rodné zemi a nedokončili ho následně ani ve Spojených státech amerických. Právě to snižuje dosažené vzdělání obecné hispanofonní populace žijící v USA.

Tato skutečnost představuje u Hispánců a Latinoameričanů propastný rozdíl právě oproti asijským Američanům, ale také dalším etnikům, neboť asijští, evropští a afričtí přistěhovalci mají vyšší dosažené vzdělání (vysokoškolský diplom) než příslušníci stejných etnik, které se už narodili v USA.

Na již zmíněném nejvyšším vzdělání asijských Američanů v rámci celých Spojených států amerických se tedy výrazně podepisují přistěhovalci z Asie, kteří často mají vysokoškolský titul ze své rodné země (nezískali jej tedy v USA). Celkový stav multikulturního vzdělávání ještě navíc zpestřují zahraniční studenti v USA, jejichž počet ve Spojených státech převyšuje 1,1 milionu studentů.

Středoškolské a vysokoškolské vzdělání v USA podle jednotlivých etnik (procenta uvádějí počet absolventů daného vzdělání v rámci celé etnické skupiny):

Etnická/etnolingvistická skupina Středoškolské vzdělání Vysokoškolské vzdělání
Asijští Američané 88 % 50 %
Nehispánští běloši 89 % 30 %
Nehispánští černoši 80 % 17 %
Hispánci či Latinoameričané 57 % 11,5 %

Potřebujete s výběrem studia pomoci?

Poraďte se s Janou Rule, majitelkou CCI

konzultace zdarma
Narozeniny a první hra basketbalu v USA

Narozeniny a první hra basketbalu v USA

První sníh a začátek basketbalové sezóny, aneb jak pokračuje moje dobrodružství v Americe. celý příspěvek

Změna hostitelské rodiny v USA

Změna hostitelské rodiny v USA

Vítám všechny zpět u dalšího blogu. Dnešním hlavním tématem bude hostující rodina. celý příspěvek