Americké školství

Školství v USA má určitá specifika, která jsme částečně nakousli v článku „Systém vzdělávání v USA“, kde jsme popsali rozdělení a jednotlivé vzdělávací stupně. Pojďme se nyní podívat na další fakta a statistické zajímavosti, které se týkají veřejného i soukromého vzdělávání ve Spojených státech amerických.

Americká vláda a školství

Ministerstvo školství Spojených států (U.S. Department of Education) se dlouhodobě snaží, aby všechny děti v USA dostávaly kvalitní vzdělávání, a to skrze zákony jako The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) či The Every Student Succeeds Act (ESSA). Ty odrážejí skutečnost, že si Američané přejí, aby vzdělávání bylo prioritou národa a vlády. V současné době jsou obyvatelé Spojených států se školstvím ve své domovské zemi převážně spokojeni.

Jak funguje americké školství?

Ve Spojených státech amerických je školství veřejně podporované od školky do 12. třídy, proto se také nazývá K-12. Děti ovšem mohou studovat i dále. Jaké existují jednotlivé stupně školství?

 • Primary Schools (základní školy) zahrnují i školky a trvají do šesté třídy.
 • Následují Secondary Schools (střední školy), které se dále dělí na Middle Schools (7. a 8. třída) a High Schools (9. až 12. třída), kde mohou studovat i čeští studenti v rámci středoškolského studia v USA (Program J1, Program F, Stipendium).
 • Po ukončení systému K-12 je možné pokračovat ve studiu na Colleges (vysoké školy) a Universities (univerzity). Tomu se obvykle říká postsekundární vzdělávání.

Podpora veřejného školství

Většina vzdělávacích institucí je ve Spojených státech amerických financována státem, což platí pro veřejné školy. Státní podpora zajišťuje, že vzdělání je dětem všeobecně dostupné, a to platí i pro děti, jejichž rodiny mají finanční potíže. Každoroční výdaje na školství přitom činí zhruba 680 miliard dolarů, což je částka, která se vztahovala na školní rok 2019–20. Jen v roce 2019 přitom americké veřejné školy vzdělaly 50,8 milionu dětí. Pro srovnání v ČR bylo v témže roce zaznamenáno 1,38 milionů žáků základních a středních škol.

Počet školních institucí v USA

Ve školním roce 2017–18 bylo v USA 137 432 vzdělávacích institucí, přičemž toto číslo zahrnuje základní a střední školy, kombinované školy (ty zajišťují žákům kompletní vzdělání K-12) a instituce na postsekundární úrovni. Jaké jsou konkrétní statistiky?

 • Ze všech školských zařízení tvoří 87 498 základní školy.
 • Středních škol je ve Spojených státech 26 727.
 • Navíc existuje 15 804 kombinovaných škol.
 • Postsekundárních vzdělávacích institucí (vysoké školy a univerzity) je 6 502.

Ze všech institucí v USA je 98 469 veřejných zkladní a středních škol a soukromých škol 32 461. To znamená, že soukromé základní a střední školy tvoří více než třetinu institucí. V postsekundárním vzdělávání mají soukromé školy dokonce početní převahu, neboť tvoří zhruba dvě třetiny všech institucí (existuje 1 955 veřejných škol a 4 547 soukromých škol).

Veřejné školy

Jak je patrné z předešlých řádků, veřejné školy tvoří ve Spojených státech amerických dvě třetiny základních a středních škol a třetinu institucí postsekundárního vzdělávání. Základní a střední školy provozují ve svých hranicích školní obvody, které jsou obvykle řízeny školními radami, v jejichž čele stojí inspektoři, jež zavádějí vzdělávací politiku. V současné době je v USA celkem 16 800 školních obvodů, přičemž největší z nich se nachází v New Yorku, kde je zapsán téměř jeden milion studentů.

Jaké je jejich etnické složení?

 • Ve veřejných školách studuje 23,7 milionů bílých studentů, což činí 46,6 % všech dětí navštěvujících tyto instituce.
 • Na druhém místě se nachází 13,9 milionů Hispánců, tedy studentů hispánského původu, jehož předci nebo oni sami pocházejí z Pyrenejského poloostrova.
 • Veřejné základní a střední školy navštěvuje také 7,7 milionů černých studentů.
 • Nezanedbatelný podíl mají i Asiaté s 2,7 milionu studentů.
 • Méně už je domorodých Indiánů/Inuitů s 0,5 milionu studentů a studentů z tichomořských ostrovů s 0,2 miliony.

Doplňme, že celostátní průměr na jednu veřejnou školu činí 526 studentů, přičemž jednu třídu navštěvuje 24 studentů. Většina veřejných škol má poměr studentů k učiteli 16:1.

Charterové školy

Mezi veřejné školy patří ve Spojených státech amerických také tzv. charterové školy, což jsou autonomní školské instituce, které byly založeny na základě smlouvy mezi vedením školy a zástupci rodičů na jedné straně a školním okrskem na straně druhé. Jsou to vlastně soukromé školy financované z veřejných prostředků a pracující podle vlastního programu. Jsou tedy svázané menším množstvím pravidel než běžné veřejné školy. Kromě hlavních školních předmětů se v nich klade důraz i na jiné vzdělávací cíle a mohou uplatňovat experimentální přístupy.

 • První charterová škola byla založena v roce 1992 v Minnesotě. Letos tedy existují přesně 30 let.
 • Charterové školy tvoří 7 % všech veřejných škol.
 • Navštěvuje je 3,1 milionu studentů základních a středních škol.
 • Nejvíce charterových škol se nachází v Kalifornii, kde se konkrétně nalézá 1 268 těchto institucí.

Soukromé školy

První soukromé školy ve Spojených státech amerických vznikly už ve druhé polovině 17. století a postupem času se rozšířily do většiny měst a obcí. V současné době mají mezi rodiči spíše pozitivní pověst. To se netýká pouze samotného vzdělávání, ale soukromé školy hlásí i méně fyzických konfliktů, držení zbraní a rasového napětí, což ovšem není vzhledem k dětem z bohatších rodin zase tak překvapivé. Těchto institucí se také týkají některé zajímavé statistiky.

 • 21 548 soukromých škol, tedy většina, má náboženskou orientaci. Nejběžnější jsou římskokatolické (7 047), křesťanské (4 545) a baptistické školy (1 727).
 • V roce 2019 využívalo 68 % soukromých škol běžný základní/středoškolský program, zatímco 9 % těchto institucí používalo Montessori program, což je celosvětově rozšířený alternativní výchovně-vzdělávací program.
 • V USA lze 10 531 soukromých škol nalézt ve městech a 12 152 v příměstských oblastech.

V akademickém roce 2017–18 navštěvovalo soukromé školy v průměru 150,9 studentů, přičemž do jedné třídy chodí průměrně 18,8 žáků. Průměr studentů na jednoho učitele činí 12. Všechna tato čísla jsou tedy nižší než v případě veřejných škol.

Potřebujete s výběrem studia pomoci?

Poraďte se s Janou Rule, majitelkou CCI

konzultace zdarma
Jarňáky

Jarňáky

Jarní prázdniny jsou za námi, v Kalifornii se sluníčko konečně probralo a přede mnou jsou poslední dva měsíce pobytu. Dneska vám tedy povím, co jsem v poslední době zažila nového. celý příspěvek

Už se to blíží…

Už se to blíží…

S rodinou i kamarády se snažím si to tu užít na maximum, už se to ale rychle chýlí ke konci… celý příspěvek